Om oss


Naturskolan är till för alla skolklasser och pedagoger i Sigtuna kommun. Syftet är att barn och ungdomar tidigt ska få positiva upplevelser av naturen, naturvetenskap och friluftsliv.

Hos oss finns välutbildad personal med stor erfarenhet av, och kunskap om utomuspedagogik, upplevelsebaserad inlärning, friluftsliv och Sveriges natur, samt mångårig vana av att leda skolklasser i skiftande naturmiljöer.

Naturskolan verkar för hållbar utveckling. Eleverna ska få ökad förståelse för naturen och insikter om livets grundförutsättningar. Naturskolan vill förmedla en vördnad inför livet och naturen genom konkreta naturupplevelser där alla sinnen är delaktiga. Detta tror vi leder till ett framtida miljöengagemang.

Skolklasserna får vara med och delta i sjöundersökningar, vintervandringar med spårning i snön, höst- och vårstudier, forntida hantverk, isdag, holkbygge och mycket mer.
Naturskolan stödjer också genom Experimentskafferiet kemi, fysik och teknikämnena genom ett egenutvecklat experimentmaterial samt deltagande i NTA-programmet och lärarfortbildningar för klass F – 9. Naturskolan försöker ständigt, både pedagogiskt och innehållsmässigt, skapa nya former för att så bra som möjligt förmedla sitt budskap.

Naturskolan deltar också i skolprojekt såsom skolgårdsutveckling, närmiljöstudier, arkeologi, miljörelaterade projekt, hantverk, lägerskola. Man arrangerar kurser, föreläsningar, studiedagar och trivseldagar för vuxna med ett brett spektrum av aktiviteter.