Info om NTA

Vid frågor, kontakta Friedrich Hehl på valfri sätt.

Här kan du boka NTA.

Aktuella datum

HT23: Lådorna kommer att finnas på skolorna morgonen 30 augusti. De ska sedan stå klara för hämtning igen morgonen 6 december.

Vad är NTA?

NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla och är en nationell förening som vill höja elevers kunskaper inom naturvetenskap och teknik. Sigtuna kommun har sedan 2001 varit medlem i NTA. Praktiskt fungerar det så att en pedagog under en termin lånar en låda (eller ett tema) med undervisningsmaterial, inklusive lärarhandledning. Exempelvis finns en låda med temat Rörelse och konstruktion, vilken innehåller undervisningsmaterial inom ämnena fysik och teknik.

För att en pedagog ska få börja med NTA krävs att han eller hon först går en introduktionsutbildning i NTA. Därefter genomgås en NTA-temautbildning för varje ny NTA-låda som pedagogen börjar använda.

Sigtuna kommuns NTA-satsning

Från och med läsåret 2012/2013 gör kommunens skolor med årskurserna F–6 en storsatsning på kemi, fysik och teknik med hjälp av NTA. Under varje läsår kommer alla elever i en viss årskurs att genomföra ett visst tema. Detta kan ske på antingen höst- eller vårterminen:

  • Förskoleklass – Jämföra och mäta
  • Åk 1 – Fasta ämnen och vätskor
  • Åk 2 – Balansera och väga
  • Åk 3 – Förändringar
  • Åk 4 – Kretsar kring el
  • Åk 5 – Kemiförsök
  • Åk 6 – Rörelse och konstruktion

Det är NTA-kontaktpersonen på varje skola som överser att NTA-satsningen genomförs, men NTA-temalådor och NTA-temautbildningar kan lika gärna bokas av den pedagog som ska ha temat. Det går även bra att boka teman utöver de som ingår i NTA-satsningen.

NTA-satsningen görs helt på frivillig basis av lärarna, och har gjort så (med några få undantag) på alla skolor i kommunen sedan satsningen startades.

NTA-teman

Här är en lista över alla NTA-teman som ingår i Sigtuna kommuns sortiment. För en lista med alla teman som finns inom NTA, se denna översiktssida.

Rymden och Kroppen och är digitala teman. Det innebär att undervisningsmaterialet finns digitalt på internet, istället för i en låda.

Tema:Årskurs:Ämne(n):
Jämföra och mätaF-klassFy, Te, Ma
Fasta ämnen och vätskor1-2Ke
Förändringar1-3Ke
Balansera och väga1-3Fy, Te, Ma
Fjärilars liv 1-3 Bi
Rymden2-5Fy
Från frö till frö4-6Bi
Kemiförsök 4-6 Ke
Kretsar kring el4-6Fy, Te
Flyta eller sjunka 4-6 Fy, Te
Rörelse och konstruktion4-6Fy, Te
Matens kemi 4-6Bi, Ke
Kroppen5-7 Bi, Ke
Magneter och motorer6-7Fy
Banbrytande teknik6-8Fy, Te, Hi

Prislista

Introduktionsutbildning0 kr
Temautbildning (inkl. lärarhandledning)1 000 kr
Låda, en termin1 250 kr
Digital ”låda”, ett läsår med start höstterminen600 kr

Hur du bokar ett tema

Om du och din skola är med i NTA-satsningen (se ovan) behöver du själv boka din låda innan varje läsår. Kommer du exempelvis ha en årskurs 2:a nästa läsår måste du senast i maj boka en Balansera och väga-låda. Är det första gången du kommer använda en viss låda ska du även boka in dig på den tillhörande temautbildningen. Är det första gången du kommer använda en låda över huvud taget ska du även boka in dig på introduktionsutbildningen i NTA.

Viktigt! Du kommer inte få din låda om du inte gått introduktionsutbildningen och den tillhörande temautbildningen.

En eller två lådor till två klasser?

En låda räcker till 30 elever. Ska du undervisa två klasser kan du antingen boka två lådor – eller boka en låda med extra förbrukningsmaterial i. Fördelen med detta är att din skola endast behöver betala lite extra för förbrukningsmaterialet istället för en hel låda. Nackdelen är att du måste göra klart temat med den första klassen innan du börjar med den andra klassen (om du känner dig bekväm med temat kan det dock gå bra att köra parallellt). Är det första gången du använder temat rekommenderas att du bokar en låda per klass, sedan vet du mer till nästa gång.

Logistik

I början av höstterminen går introduktionsutbildningen och temautbildningarna av stapeln. Även du som ska ha en låda på vårterminen ska gå temautbildningen på höstterminen.

I början av terminen levereras din låda till din skola (för aktuella datum, se högst upp)

I slutet av terminen hämtas din låda från samma plats. Skulle du missa att lämna tillbaka lådan på datumet av någon anledning, kontakta samordnaren för vidare instruktioner.

1. Rengör

Rengör noggrant allt material som blivit kvar. Spara så mycket som möjligt för miljöns skull, även sådant som är förbrukningsmaterial. Diska vid behov. Eventuellt läckande material ska förslutas väl.

2. Packa och inventera

Packa ned allt material i lådan samt inventera (räkna). Antalet av varje artikel fylls i på inventeringslistan, som ligger i en blå plastmapp i lådan. Inventeringslistorna kan se lite olika ut, men fyll i på förståeligt vis. Skriv även upp om något behöver bytas (t.ex: ”trasig ficklampa”). Glöm inte att packa ned elevhandledningar där sådana finns (vanligtvis 15 st).

3. Utvärdera

Fyll i utvärderingen som finns i den blå plastmappen.

4. Posta

Ställ lådan på samma plats där den lämnades till din skola. Låt den blå plastmappen med innehåll ligga kvar i lådan.

Viktigt! Misskötsel av lådan kan resultera att du inte kan låna fler lådor.