Info om NoT

Vid frågor, kontakta Ludvig Wellander på 070-347 15 33 eller skafferiet@edu.sigtuna.se.

Aktuella datum

Ht 2022: Lådorna kommer att finnas på skolorna morgonen 31 augusti. De ska sedan stå klara för hämtning igen morgonen 1 december.

Vt 2023: Lådorna kommer att finnas på skolorna morgonen 31 januari. De ska sedan stå klara för hämtning igen morgonen 17 maj.

Aktuella bokningar

Här kan du se aktuella bokningar av NTA- och NoT-lådor.

Här kan du boka NoT.

Vad är NoT?

NoT står för Naturvetenskap och Teknik och är Sigtuna Naturskolas egna lådor med experimentmaterial. Det finns fem olika teman, och vardera tema finns i två varianter (en för F-3 och en för 4-6). I en låda finns material för 30 elever och en lärarhandledning.

Till skillnad från NTA behöver man inte gå någon utbildning för att få låna lådorna.

NoT-teman

Tema:Ålder:Ämnen:
Luft (yngre)Fsk- åk 3NO, Te
Luft (äldre)Åk 4-6 Fy, Ke
Kroppen (yngre)Fsk- åk 3 NO, Hkk, Idh
Kroppen (äldre)Åk 4-6Bi, Fy, Ke, Hkk, Idh
Ljus (yngre)Fsk- åk 3 NO, Te
Ljus (äldre)Åk 4-6 Bi, Fy, Ke
Vatten (yngre)Fsk- åk 3 NO, Te
Vatten (äldre)Åk 4-6Bi, Fy, Ke
Ljud (yngre)Fsk- åk 3 NO, Te
Ljud (äldre)Åk 4-6 Bi, Fy, Ke

Prislista

Låda, en termin400 kr

Hur du bokar ett tema

Här kan du boka NoT.

En eller två lådor till två klasser?

En låda räcker till 30 elever. Ska du undervisa två klasser kan du antingen boka två lådor – eller boka en låda med extra förbrukningsmaterial i. Fördelen med detta är att din skola endast behöver betala lite extra för förbrukningsmaterialet istället för en hel låda. Nackdelen är att du måste göra klart temat med den första klassen innan du börjar med den andra klassen (om du känner dig bekväm med temat kan det dock gå bra att köra parallellt). Är det första gången du använder temat rekommenderas att du bokar en låda per klass, sedan vet du mer till nästa gång. Alternativt ring Experimentskafferiet och fråga.

Logistik

I början av terminen levereras din låda till din skola (för aktuella datum, se högst upp). Utanpå lådan sitter en klisterlapp som säger när lådan ska hämtas igen. Gör detta innan:

1. Rengör

Rengör noggrant allt material som blivit kvar. Spara så mycket som möjligt för miljöns skull, även sådant som är förbrukningsmaterial. Diska vid behov. Eventuellt läckande material ska förslutas väl.

2. Packa och inventera

Packa ned allt material i lådan samt inventera (räkna). Antalet av varje artikel fylls i på inventeringslistan, som ligger i en blå plastmapp i lådan. Inventeringslistorna kan se lite olika ut, men fyll i på förståeligt vis. Skriv även upp om något behöver bytas (t.ex: ”trasig ficklampa”). Glöm inte att packa ned lärarhandledningen.

3. Utvärdera

Fyll i utvärderingen som finns i den blå plastmappen.

4. Posta

Ställ lådan på samma plats där den lämnades till din skola. Låt den blå plastmappen med innehåll ligga kvar i lådan.

Viktigt! Misskötsel av lådan kan resultera att du inte kan låna fler lådor.