Fågelbord

Introduktion

När vintern kommer är det mycket mindre aktivitet i naturen. Det är kallt, mörkt och djuren har svårt att hitta mat. Många fåglar, framförallt de som äter insekter, har flyttat söderut, men vad äter de fåglar som stannar kvar? Vissa (exempelvis kungsfågeln, Sveriges minsta fågel) hittar trots allt insekter som gömmer sig bland träden. Andra fåglar äter frön av olika slag. Frön är näringsrika och feta, vilket hjälper fåglar att få i sig den mat och energi de behöver för att överleva. (Fåglar är jämnvarma djur och behöver mycket energi för att upprätthålla en viss kroppstemperatur, ofta nära 40˚C.) Vi kan hjälpa fåglarna att hitta mat och överleva vintern genom att sätta ut fågelbord med olika frön. Dessutom ger det en spännande möjlighet att komma fåglarna riktigt nära.

Material och förberedelser

Detta tema kan varieras mycket, men kan gärna omfatta aktiviteterna (1) fågelbord i trä för fritidshemmet, (2) egna fågelmatare tillverkade av mjölkkartonger, (3) fågelbullar och (4) fågelspelet.

Naturskolan

Naturskolan tar med all nödvändig utrustning. Det underlättar dock om fritidshemmet har en del saker, t.ex. egna mjölkkartonger, ett bra pysselrum med saxar, färgpennor, lim m.m.

Material

 • FÅGELBORD I TRÄ: plankor, skruvar/spik, skruvdragare/hammare, borr, fogsvans (såg), skruvtving, enklare rep för upphängning.
 • FÅGELMATARE I MJÖLKKARTONGER: ursköljda mjölkkartonger eller liknande, snöre, saxar, eventuellt små kvistar till sittpinnar.
 • FÅGELBULLAR: fågelfrön, fett (t.ex. smör, margarin, matolja; undvik cocosfett vilket kan vara allergent), bullformar. Vi behöver kunna smälta fettet och blanda ihop en ”frösmet” (på spisplatta eller med hjälp av mikrovågsugn).
 • FÅGELSPELET: utskrift av fågelmemo, eventuellt laminerat.

Anpassningar

 • För lite yngre barn är det bra om saker är mer ”förberett”, t.ex. att plankor redan är sågade i lagom bitar.

Fritidshemmet

 • Bra utrymme inomhus där vi kan arbeta (gärna en slöjdsal).
 • Samla in mjölkkartonger och ha tillgång till pysselmaterial, t.ex. saxar, färgpennor, glasspinnar, eller varför inte bilder klippta ur tidningar som barnen kan limma på sina mjölkkartonger med en blandning av trälim och vatten (papier maché).
 • Barnen kommer att arbeta i små grupper; fundera kring gruppindelning.
 • Dokumentera gärna med kamera!

Utförande

Eftersom barnen får göra olika aktiviteter, både individuellt och i små grupper, samt att aktiviteterna tar olika lång tid, är det lättast att ha ett ganska ”flytande” schema. Se dock till att det finns smågrupper som turas om att arbeta med fågelbord i trä.

Naturpedagogen inleder med att prata om naturen och fåglar under vintern. Involvera barnen med frågor så att de är delaktiga. Gå igenom de olika aktiviteterna och förklara vad barnen ska göra.

 1. Fågelbord i trä. Ge förslag på hur man kan sätta ihop bitar av trä för att göra ett fågelbord. Det måste vara en enkel och snabb modell för att barnen ska hinna bli klara. Visa hur man använder fogsvansen och andra verktyg på ett korrekt och säkert sätt.
 2. Fågelmatare av mjölkkartonger. Visa ett enkelt sätt att göra ”fönster” på sidan av förpackningen och hur man kan hänga upp den med ett snöre. Man kan pynta fågelmataren hur man själv vill (t.ex. papier maché). Eventuellt kan man fästa en pinne genom förpackningen som sittpinne.
 3. Talgbullar. Det finns många receptvarianter, men ett förslag är 500 g smör, 1 dl matolja, och gott om blandade frön. Smält matfettet i kastrull eller mikrovågsugn och blanda i rejält med frön. Häll frösmeten i bullformar, gärna på en ugnsplåt eller bricka, och låt svalna (gärna utomhus).
 4. Fågelspelet. Klipp ut korten och spela som vanligt memory-spel. Eventuellt begränsa antalet kort.

Bra att tänka på

 • Eftersom det är flera aktiviteter som tar olika lång tid behöver man se till att alla barn hinner prova på allt. Se till att barnen turas om med uppgifterna och samarbetar.

Efterarbete

 • Städa upp. Om man inte hinner med allt är det bara att fortsätta en annan dag.

Möjligheter att ”arbeta vidare” på fritidshemmet

 • Arbeta vidare kring fåglar. Vilka fåglar besöker fågelbordet? Hur och varför ser de olika ut? Använd gärna en kikare.
 • Vilka andra djur kan man upptäcka på vintern? Kolla efter spår i snön.
 • Bygg en fågelholk inför våren då flyttfåglarna kommer tillbaka.

Möjligheter att ”länka” aktiviteten på fritidshemmet till skolans undervisning

Kolla gärna med elevernas lärare om de arbetar med något som knyter an till aktiviteten.

 • NO
  • Vinter i naturen. Vad händer under vintern? Varför är det vinter? Ta reda på vad andra djur som t.ex. björn, igelkott och groda gör vintertid.
 • SO
  • Hur är det med årstider i andra delar av världen? Hur har människor anpassat sig i olika delar av världen för att kunna överleva kalla vintrar?
 • Engelska
  • Vad heter olika fåglar på engelska? Ta reda på hur människor i t.ex. Canada eller Alaska upplever vintern. Vad heter olika frukter och bär? Skriv eller berätta kort om hur du själv upplever vintern, ta hjälp av nyckelord.