Isdag

Välkommen till isdag Vt-21

Här kommer information hur vi kommer att coronasäkra vår isdag tillsammans med årskurs 9. Utöver denna information kommer idrottslärarna tillsammans med Naturskolan att göra specialplaneringar för varje specifik grupp, för att göra det möjligt att så många elever som möjligt vågar bada isvak och får en oförglömlig dag vid Naturskolan i Sigtuna.

Risksituationer

 1. Inomhusundervisning omöjligt hålla avstånd.
 2. Övrig risk för att inte kunna hålla rekommenderade avstånden.
 3. Elevernas ombyten.
 4. Trängsel i bastun.
 5. Eleverna kan kylas ner mer än förr pga. avsaknad av bastu för alla.
 6. Risk att de elever som inte deltar i badandet kan smita in i bastun.
 7. Resan hit. Centralt beslut: Elever i Sigtuna kommuns skolor får inte åka kollektivtrafik
 8. Innehåll under dagen, du kan som lärare välja nivå på dagen.

Våra anpassningar

 1. Vi har gjort en film som eleverna tittar på innan de kommer till oss på så sätt behöver vi inte samlas inomhus för att gå igenom is kunskap.
 2. De moment där vi förut varit fysiskt nära tex när vi tar bort isdubbarna så kommer ett fåtal elever att få göra detta och endast en elev hjälper en elev. Eventuellt gör medföljande lärare detta. Vid dessa situationer används visir.
 3. Eleverna får byta om en i taget på tre olika ställen ute på Näsudden. Bastun, toaletten vid Rotundan och vid en sprakande eld.
 4. Bastun används endast till ombyte av kläder före o efter bad, en elev i taget
 5. Vi kommer att ha varm dryck och vissa varma rum kan öppnas vid ”nödläge” för enstaka behövande elever
 6. Vi på naturskolan tillsammans med lärare ser till att inga elever dräller omkring och att de har uppgifter för att hålla sig varma. Lärare gör allt som är möjligt för att se till att de har varma kläder. Naturskolan har en del kompensatoriska kläder. Uppmuntra till rörelseaktiviteter, snörugby, isfotboll, frisbeegolf eller annat aktiverande. Att kunna hålla sig varm är ju ett kunskapsmål i sig som kan uppmärksammas.
 7. Eleverna får inte åka kommunal trafik. Vi är på Näsudden, eleverna får ta sig hit på eget sätt. Friskolor kan ha andra bestämmelser.
 8. Vi erbjuder tre olika dagar.
  1. Basic: Elever kommer till Naturskolan och tränar bara isvak allt före lunch
  2. Medium: Eleverna sågar upp isvak och äter lunch och badar.
  3. Premium: På bestämd plats badar eleverna, äter lunch, sågar ut isvak och gör fler elevaktiviteter såsom långfärdsskridskor och isfiske och kanske prova på isjakt.

Andra Säkerhetsrutiner vid Isaktiviteter

Aktivitet:

Göra isskulpturer, vandring på isen, isfiske, undersökning, isvaksbad och andra iskunskapsaktiviteter.

Risker:
 • Nedkylning
 • Förfrysning
 • Drunkning
 • Klämskada, halkskada, fallskada, skärskada.
 • Finns det risk för hjärtstillstillestånd vid bad i kallt vatten?
Risksituationer:

● Hamna i vattnet

● Hamna under isen

● Dålig klädsel

● Inaktivitet

● Halka

● Svag/dålig is

● Skära sig på isen

● Våghalsiga hopp i isvak

● Ofrivillig halkning vid nedstigning i isvak

● Tappa kontrollen när kroppen hamnar i det kalla vattnet

● Fysiologiska reaktioner när kroppen hamnar i det kalla vattnet

● För lång väntan innan ihopp (både i kö samt när man står beredd vid isvaken)

● Skada sig på isblock upptagna ur isvak (de välter eller släpas över kroppsdel)

● Någon går ner i isvak när det inte är tänkt (under eller efter dagen)

● Användande av issåg och isborr

● Användande av fiskeredskap

Minska risken:

● Inled övningar med en genomgång av vilka risker som finns och hur de undviks.

● Undvik att gå barfota eller med oskyddad hud komma i kontakt med isen (händer

undantaget).

● Alla på isen ska ha isdubbar. Dessa ska sitta korrekt vid halsen och eleven ska veta hur de

används.

● Hålla bra tempo under isdagar i syfte att hindra nedkylning (korta samlingar, effektiva

genomgångar, mycket kroppsaktivitet).

● Ge eleverna möjlighet att kunna gå in och värma sig vid behov.

● Kontrollera isen med ispik och/eller borr innan man ger sig ut, kontrollera nya områden

innan de beträds. Föregå med gott exempel.

● Poängtera särskilt till lärare att se till att deltagare har varma kläder och skor under dagen.

● Övningsledare använder broddar vid halka.

Vid isvaksövning gäller följande:
 • o Utse lämplig plats för vakupptagning, d.v.s. det är tillräckligt djupt och inte ligger i vägen för andra aktiviteter.

o Borr och såg ska vara skyddade när de inte används. o Trampa loss frigjorda isblock med stor försiktighet.

o Använd stege med hak vid upptagning av block.

o Isblock får ej knuffas under isen.

o Hägna in vaken med störar och linor vid dagens slut. Markera vaken under lunch.

o Poängtera att eleverna ska ha varma kläder när de står i kö för isvak.

o Deltagaren bör vid isvaksbad ha kläder som skyddar mot skärsår av isen.

o Minst två övningsledare ska finnas med, en som håller i säkringslinan och en som hjälper till vid uppstigning.

o Välj ut en första elev som man tror är lugn/snabb och kan föregå med gott exempel vid

isvaksbad.

o Deltagaren ska vara säkrad med säkringslinan runt midjan vid nedstigning.

o Poängtera att man inte får göra konsthopp eller ta sats vid nedstigning.

o Hjälp deltagaren att komma upp ifall de vill ha hjälp eller att man tror det behövs.

o Tillgång till varm bastu i anslutning till badet är bra för att göra övningen behagligare.

o Se till att deltagaren som ska hoppa i inte känner sig stressad av t.ex. andra deltagare och att de inte känner sig tvingade.