Isdag

Välkommen till isdag!

Vår isdag för årskurs 9 planeras av idrottslärarna tillsammans med Naturskolan för varje specifik grupp, för att göra det möjligt att så många elever som möjligt vågar bada isvak och får en oförglömlig dag vid Naturskolan i Sigtuna.

Förberedelser

Innan besöket ska eleverna sett filmen ovan.

Utrustning för elever

 • Klädda för vinter: varma ytterkläder och underställ
 • Kläder för badet: träningsoverall eller andra heltäckande kläder som får bli blöta
 • Extra skor (foppatofflor rekommenderas eller andra skor som får bli blöta)
 • Handduk
 • Plastpåse för blöta kläder

Säkerhetsrutiner vid isaktiviteter

Aktiviteter

Göra isskulpturer, vandring på isen, isfiske, undersökning, isvaksbad och andra iskunskapsaktiviteter.

Risker
 • Nedkylning
 • Förfrysning
 • Drunkning
 • Klämskada, halkskada, fallskada, skärskada.
 • Finns det risk för hjärtstillstillestånd vid bad i kallt vatten?
Risksituationer
 • Hamna i vattnet
 • Hamna under isen
 • Dålig klädsel
 • Inaktivitet
 • Halka
 • Svag/dålig is
 • Skära sig på isen
 • Våghalsiga hopp i isvak
 • Ofrivillig halkning vid nedstigning i isvak
 • Tappa kontrollen när kroppen hamnar i det kalla vattnet
 • Fysiologiska reaktioner när kroppen hamnar i det kalla vattnet
 • För lång väntan innan ihopp (både i kö samt när man står beredd vid isvaken)
 • Skada sig på isblock upptagna ur isvak (de välter eller släpas över kroppsdel)
 • Någon går ner i isvak när det inte är tänkt (under eller efter dagen)
 • Användande av issåg och isborr
 • Användande av fiskeredskap
Minska risken
 • Inled övningar med en genomgång av vilka risker som finns och hur de undviks.
 • Undvik att gå barfota eller med oskyddad hud komma i kontakt med isen (händer undantaget).
 • Alla på isen ska ha isdubbar. Dessa ska sitta korrekt vid halsen och eleven ska veta hur de används.
 • Hålla bra tempo under isdagar i syfte att hindra nedkylning (korta samlingar, effektiva genomgångar, mycket kroppsaktivitet).
 • Ge eleverna möjlighet att kunna gå in och värma sig vid behov.
 • Kontrollera isen med ispik och/eller borr innan man ger sig ut, kontrollera nya områden innan de beträds. Föregå med gott exempel.
 • Poängtera särskilt till lärare att se till att deltagare har varma kläder och skor under dagen.
 • Övningsledare använder broddar vid halka.
Vid isvaksövning gäller följande
 • Utse lämplig plats för vakupptagning, d.v.s. det är tillräckligt djupt och inte ligger i vägen för andra aktiviteter.
 • Borr och såg ska vara skyddade när de inte används.
 • Trampa loss frigjorda isblock med stor försiktighet.
 • Använd stege med hak vid upptagning av block.
 • Isblock får ej knuffas under isen.
 • Hägna in vaken med störar och linor vid dagens slut. Markera vaken under lunch.
 • Poängtera att eleverna ska ha varma kläder när de står i kö för isvak.
 • Deltagaren bör vid isvaksbad ha kläder som skyddar mot skärsår av isen.
 • Minst två övningsledare ska finnas med, en som håller i säkringslinan och en som hjälper till vid uppstigning.
 • Välj ut en första elev som man tror är lugn/snabb och kan föregå med gott exempel vid isvaksbad.
 • Deltagaren ska vara säkrad med säkringslinan runt midjan vid nedstigning.
 • Poängtera att man inte får göra konsthopp eller ta sats vid nedstigning.
 • Hjälp deltagaren att komma upp ifall de vill ha hjälp eller att man tror det behövs.
 • Tillgång till varm bastu i anslutning till badet är bra för att göra övningen behagligare.
 • Se till att deltagaren som ska hoppa i inte känner sig stressad av t.ex. andra deltagare och att de inte känner sig tvingade.