Dag 6: Teknik och konst

Allmän information om dagen

Busstider

Ni tar er själva med SL-buss till Märsta centrum. Vi möter er på torget utanför entrén till Sigtuna Kulturskola. Här kan du se en karta över hur du går från busshållplatsen Märsta station till Sigtuna Kulturskola. Planera resan så att ni ankommer dit mellan kl. 8:45 och 9.00. Dagen slutar 13:00 vid Sigtuna Kulturskola.

Kläder

Delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder för detta. Kom ihåg att det kan vara kallt och regnigt under den här årstiden!

Mat

Vi går till Centralskolan för att äta lunch. Maten följer specifikationerna som läraren har angett via sina inställningar.

Mellanmål

Det finns tid för mellanmål under dagen, men du bestämmer själv om du vill att dina elever ska ta med sig något hemifrån.

Vatten

Dricksvatten finns. Men ta gärna med vattenflaskor, eftersom muggar inte finns.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Ordlista

Om du vill kan du förbereda eleverna på dessa ord och begrepp som kommer användas under dagen:

 • Film
 • Animation/Animera
 • Återbruk
 • Konst
 • Utställning
 • Galleri
 • Fotografi
 • Måleri
 • Värmekamera
 • Värmestrålning
 • Elektricitet
 • Leda elektricitet
 • Minuspol
 • Pluspol

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen strävar efter att ge eleverna en positiv upplevelse av konst och teknik samt öka förståelsen av kommunikation genom konst och teknik. Den ska ge eleven möjlighet att med enkla medel skapa digitala film samt ge eleven en annan teknikdimension genom att arbeta med osynliga bilder genom en värmekamera. Dagen strävar även efter att öva samarbetsförmåga och språk.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Bild:

 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
 • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Teknik:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Använda teknikområdets begrepps och uttrycksformer.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Lära sig att göra animationer med ipad där rekvisitan är återvunnet material.
 • Lära sig mer svenska genom nya ord och diskussion och samarbetsövningar.
 • Lära sig mer om konst i vår närmiljö och själva få vara med och skapa konst.
 • Lära sig om konst som endast syns genom avancerad teknik (värmekamera).
 • Lära sig om vad som leder elektricitet och hur man kan använda det genom samarbetsövningar och konst.

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Introduktion av dagen vid Sigtuna Kulturskolas entré.
 2. Presentation av iPad:s, ett animationsprogram och återvunnet material.
 3. Visning och diskussion av våra kortfilmer.
 4. Visning av värmekamera.
 5. Promenad till Kulturstugan där en konstnär vissa dagar komma att visa sina verk (andra dagar presenterar vi utställningen).
 6. Promenad till Centralskolan för lunch kl. 11:30.
 7. Makey makey på Kulturskolan. Vi skapar ljud genom samarbetsövningar och elektricitet.
 8. Invisible painting. Vi målar på marken med varmt vatten, penslar och rollers för att sedan fotografera med värmekamera.
 9. Avslutande diskussion av dagen.

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

 

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • Efterarbetet.