Dag 5: Experiment

Allmän information om dagen

Busstider

Ellenius Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Ni är tillbaks på skolan cirka 14:00. För eventuella frågor till Ellenius Buss, ring 08-591 421 21.

Kläder

Raster och delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder och skor för att vara utomhus (även om det regnar).

Mat

Ni får lunch i vår matsal. Maten levereras genom Matenheten och följer då specifikationerna som läraren har angett via sina inställningar.

Vatten

Vattnet i kranarna på Flottvik går inte att dricka, men det finns vattenautomater. Be gärna eleverna ta med vattenflaskor för att spara på muggar.

Din roll under dagen

Vi behöver hjälp av dig att vakta eleverna under rasterna (då behöver vi återställa lokalerna). I undervisningen är du när som helst välkommen att delta, det är bara uppskattat.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Bestäm några saker

Om några elever kommer att fotografera, bestäm vilka. Eleverna kommer att arbeta i samma par under hela dagen – bestäm vilka (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen strävar efter att ge eleverna en introduktion till att genomföra experiment/laborationer inom ramarna för naturvetenskap.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Undervisning och konkreta mål

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. En blandning av enkla kemi- och fysikexperiment.
 2. Rast.
 3. Experimentera om vad som flyter eller sjunker i vatten.
 4. Lunch och lunchrast.
 5. Undersöka egenskaper hos olika föremål.
 6. Göra jättesåpbubblor.

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • Efterarbetet.