Dag 4: Skogsvandring

Allmän information om dagen

Busstider

Vi ses vid ett skogsområde nära din skola. Vi kontaktar dig ett par dagar innan för att bestämma exakt plats. Om det inte finns någon bra plats nära din skola, eller om du vill, så ses vi i Rävsta naturreservat istället. Vi ses kl. 9:00 och dagen slutar kl. 13:30.

Mat

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med korv med bröd, ketchup och senap, samt frukt. Ordna detta genom att i god tid beställa detta till dig och dina elever av ditt skolkök. Vi rekommenderar en frukt och tre korv med bröd per elev. Vi ordnar med eld.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska. Det finns ingen möjlighet till påfyllning av vatten under dagen.

Kläder

Detta är viktigt! Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder. Elever vars kläder utgör en hälsorisk för sig själva kan tyvärr inte följa med.

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen strävar efter att ge eleverna en positiv upplevelse av att vara ute en dag i naturen, samt kunskaper för att kunna göra detta själv i framtiden.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Idrott och hälsa:

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Lära sig namn och utseende på några vanliga växterarter i skogen: björk, asp, ek, lönn, gran, tall, blåbär och lingon.
 • Lära sig grundläggande allemansrätt: inte kasta skräp, inte bryta grenar, inte plocka stora grenar från marken och inte vara för högljudd.
 • Lära sig göra eld: att granris direkt från trädet och torra små pinnar från marken är okej att plocka och blir bra ved, hur man tänder med tändstål, var och när man får elda och hur man hindrar elden från att sprida sig.
 • Lära sig samarbeta i grupp.
 • Lära sig namn på några geometriska figurer: cirkel, kvadrat, fyrkant, triangel och stjärna.
 • Lära sig några grundläggande knopar: dubbelt halvslag runt egen part, långseglarknop, pålstek, råbandsknop och skotstek.

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Introduktion till dagen.
 2. Skattjakt på saker som finns i svenska skogen.
 3. Övning om allemansrätten.
 4. Vandring till lunchplats (med eventuella stopp på vägen om vi hittar något intressant).
 5. Sätta upp tält.
 6. Plocka ved.
 7. Göra eld.
 8. Grilla korv.
 9. Samarbetsövningar.
 10. Lära sig knopar.
 11. Vandring till startplats (med eventuella stopp på vägen om vi hittar något intressant).

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Skattjakt

Gör klart skattjaktspapprena (tejpa fast sakerna på sina platser).

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • Efterarbetet.