Dag 3: Hantverk och matlagning


Allmän information om dagen

Busstider

Ellenius Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Ni är tillbaks på skolan cirka 14:00. För eventuella frågor till Ellenius Buss, ring 08-591 421 21.

Kläder

Ta med kläder och skor för att vara utomhus (vi kommer att vara utomhus hela dagen).

Mat

På denna dag lagar vi mat tillsammans, d.v.s. lunch ordnas på plats. Eleverna kommer laga sin egna vegetariska soppa och baka sitt eget bröd. Dina elever bör ta med dryck (helst i flaska för att minimera sopor i naturen) och – om de vill – frukt och/eller fika. Det är också mycket viktigt att du har kollat upp och angett matpreferenser via dina inställningar så att ingen elev blir utan lunch p.g.a. allergier.

Din roll under dagen

Vi ser gärna att du hjälper till vid en av hantverksstationerna (se nedan). På lunchrasten finns möjlighet för eleverna att meta, men det kräver att du övervakar.

Ordlista

Här är ord som förekommer under dagen och som är bra om eleverna hört innan:

Matlagningen: koka, grilla, baka, ingredienser, rotfrukter, potatis, morötter, lök, linser, buljong

Bakningen: mjöl, salt, vatten, jäst, margarin

Täljning: kniv, knivregler, asp, borra, första hjälpen

Slipa amulett: slipa, amulett, en (träd), enbär, kornstorlek (på sandpapper), lent

Genomgång av trangiaköket: brännare, tändstickor, t-sprit, kastrull, stekpanna, handtag

Smida: smida, smed, smedja, kol, stenkol, träkol, smälta

Tillverka föremål av kaveldun: kaveldun, växer, stränder, fläta

Sopsortering: hinkar, matrester, glas, papper, plast

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen strävar efter att lära eleverna om hantverk och matlagning utomhus.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla? (Det som är grått ingår inte alls under dagen)

Slöjd:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Idrott och hälsa:

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Hemkunskap:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

Svenska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Angående slöjd ska eleven kunna…

 • Framställa keramik av lera.
 • Använda kniv på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Slipa fram en slät träyta.
 • Fläta ett rep.

Angående friluftsliv ska eleven kunna…

 • Allemansrättens grunder, d.v.s. inte slänga skräp, inte bryta grenar på levande träd eller på annat sätt skada växter i onödan, inte skada småkryp och andra djur.
 • Spendera en dag utomhus på ett avslappnat och positivt sätt.
 • Klä sig rätt för en dag utomhus.

Angående matlagning ska eleven kunna…

 • Namn på vanliga redskap och ingredienser i köket.
 • Laga soppa på stormkök, utifrån färska ingredienser.
 • Grädda bröd över öppen eld.

Angående språk ska eleven kunna…

 • Använda ett utökat ordförråd inom slöjd, friluftsliv och matlagning.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi möter dig och din klass vid Näsudden. Vi börjar dagen med hantverk på tre olika stationer; göra keramik, slipa amuletter och fläta rep. Därefter lagar vi mat på öppen eld eller stormkök. Det blir vegetarisk soppa och bröd. Efter lunchen fortsätter vi med stationerna.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • När eleverna diskuterar med sina partners under matlagningen.
 • Efterarbetet.