Dag 2: Sigtuna och fiske

Allmän information om dagen

Busstider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Sigtuna busstation, så länge inget annat har angetts i ditt mejl. Planera resan så att ni ankommer senast kl 9.15. Vi finns på plats från 8:45. Dagen avslutas vid busshållplatsen Vibyvägen (vid Garnsviken) kl 13:00.

Mat

Ni får lunch på plats. Maten levereras genom Matenheten och följer då specifikationerna som läraren har angett via sina inställningar. Vi kommer ha en kort rast på förmiddagen, där det passar att äta medtagen fika ifall eleverna har. Eleverna ska ta med egen vattenflaska. Dricksvatten kan fyllas på vid lunchtid när vi anlänt till Garnsviken.

Kläder

Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder. Även vattentåliga kläder är att rekommendera, då eleverna kommer att hantera akvarier och det kan skvätta.

Dela in eleverna i par

Eleverna kommer att arbeta i par under delar av dagen – bestäm gärna paren i förväg (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).

Ordlista

Om du vill kan du förbereda eleverna på dessa ord och begrepp som kommer användas under dagen:

 • Landhöjning
 • Utgrävning

 

 • Meta
 • Kasta kastspö
 • Mask
 • Maggot
 • Drag
 • Saltvatten, bräckt vatten, sötvatten
 • Gälar

 

 • Abborre
 • Braxen
 • Löja
 • Gädda
 • Gös
 • Löja
 • Mört

 

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen är tvådelad; första halvan handlar om Sigtuna och den andra halvan om fiske och friluftsliv vid vatten. Första halvan av dagen strävar efter att ge eleverna bättre kunskap om sitt närområdes och Sveriges historia. Andra halvan av dagen strävar efter att ge eleverna en positiv upplevelse av att vara ute en dag i naturen, samt kunskaper för att kunna göra detta själv i framtiden.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Idrott och hälsa:

 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Historia:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Samhällskunskap:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Kommer snart…

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Klassen anländer till busshållplats Sigtuna busstorg
 2. Promenad genom Stora gatan med några historiska stopp längs vägen
 3. Rast/snabbfika på Sigtuna museums gård
 4. Besök på Sigtuna museum
 5. Promenad till stenbryggan
 6. Mete på stenbryggan
 7. Promenad till Garnsviken
 8. Lunch
 9. Undersökning av fisk

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

 

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • Efterarbetet.