Dag 1: Skogsvandring och matlagning

Allmän information om dagen

Busstider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Rävsta gård, så länge inget annat har angetts i ditt mejl. Planera resan så att ni ankommer senast kl 9.15. Vi finns på plats från 8:45. Om ni inte har några andra önskemål återkommer vi till Rävsta gård cirka kl 12:30. (Råbergsskolan åker dock INTE kommunalt utan blir hämtade av Ellenius buss.)

Mat

På denna dag lagar vi mat tillsammans, dvs lunch ordnas på plats. Dina elever bör dock ta med dryck (helst i flaska för att minimera sopor i skogen) och frukt och/eller fika. Det är också mycket viktigt att du har kollat upp och angett matpreferenser via dina inställningar så att ingen elev blir utan lunch p.g.a. allergier.

Kläder

Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder. Elever vars kläder utgör en hälsorisk för sig själva kan tyvärr inte följa med.

 

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Den här dagen strävar efter att ge eleverna en positiv upplevelse av att vara ute en dag i naturen, samt kunskaper för att kunna göra detta själv i framtiden.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Biologi:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Idrott och hälsa:

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Hemkunskap:

 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Angående skogen ska eleven kunna…

 • Namn på några vanliga växter i skogen.
 • Hitta och plocka några ätliga växtdelar (t.ex. gran- och tallskott, blåbärsblommor, brännässlor och rönnblad).

Angående friluftsliv ska eleven kunna…

 • Allemansrättens grunder, d.v.s. inte slänga skräp, inte bryta grenar på levande träd eller på annat sätt skada växter i onödan, inte skada småkryp och andra djur.
 • Spendera en dag utomhus på ett avslappnat och positivt sätt.
 • Klä sig rätt för en dag utomhus.

Angående matlagning ska eleven kunna…

 • Namn på vanliga redskap och ingredienser i köket.
 • Laga soppa på stormkök, utifrån färska ingredienser.
 • Grädda bröd över öppen eld.
 • Diska och städa efter sig.

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi möter dig och din klass vid Rävsta gård. Sedan går vi en kort promenad i skogen till en plats där vi fikar och presenterar oss för varandra. Därefter går vi till vår matlagningsplats och berättar dagens schema. Sedan följer en promenad i skogen där vi samlar ätliga växter och ved, samt lär oss allemansrätt och begrepp om skogen. Vi återkommer sedan till matlagningsplatsen där eleverna i grupper om tre lagar soppa på stormkök utifrån ett urval av ingredienser, gräddar bröd över öppen eld, diskar och städar. Slutligen har vi en kort avslutningssamling där vi repeterar några ord vi lärt oss under dagen.

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Dagbok

Låt varje elev skriva vad de gjorde och vad de lärde sig under dagen.

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Skattjakt

Gå ut i skogen och gör en skattjakt. Varje elevpar får ett skattjaktsblad (Skattjakt vår eller Skattjakt höst) och ska hitta alla saker på bladet.

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna arbetar praktiskt med att röra sig i skogen, plocka växter och laga mat.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under dagen.
 • När eleverna diskuterar med sina partners under matlagningen.
 • Efterarbetet.