Temadag: Universum

Förarbete 

Innan besöket kan ni titta på filmen ”Fyra svåra ord” (ovan). 

Ett ämne som återkommer under temadagen är vad vi behöver för att överleva, på en planet eller på en rymdfärd. En bra förberedelse inför detta är att ha en kort diskussion i klassen om vad eleverna tycker är viktigt. 

Busstider 

En bokad buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. En buss hämtar er vid Naturskolan Flottvik 13:30 och ni är tillbaka på skolan cirka 14:00. För eventuella frågor till bussbolaget Traveller buss, ring trafikledningen på 076-7629900. 

Kläder 

Ta med kläder och skor för att vara utomhus. 

Mat och dryck 

Ert skolkök har fått information om ert besök och har planerat för lämplig mat. Prata dock för säkerhets skull med kocken senast en vecka innan för att se att det inte har fallit mellan stolarna. Lunchen äts inomhus och det finns möjlighet att låna tallrikar, bestick och glas. Det är bra om eleverna tar med sig en vattenflaska som de gärna kan fylla på i våra vattenautomater. Det finns ett fåtal muggar att låna för glömska elever. 

Fika 

Under förmiddagspasset finns möjlighet till en kortare fika. Eleverna får gärna ha med något litet att äta, t ex en frukt. 

Övrigt bra att veta 

I flera övningar kommer eleverna arbeta i grupper. En indelning i sex grupper är bra att förbereda. På lunchrasten behöver vi hjälp av dig att vara rastvakt. 

Hur kommer undervisningen att se ut? 

 • Klassen kommer till Flottvik runt 8:35.
 • Sigtuna Solar System
  • Vi tittar på en skalenlig modell av solsystemet på Flottviks tomt.
 • Resa till ut i rymden
  • Därefter följer ni med in i rymdskeppet. Den kommande rymdresan förklaras och vi simulerar en resa ut utanför atmosfären och in i omloppsbana runt jorden. Under resans gång förklaras vad som händer och man får ställa frågor.
 • Snabbfika och kort rast inuti rymdskeppet
  • Här kan eleverna äta sin medhavda fika eller du kan dela ut frukt från köket.
 • Tellurium
  • Vi demonstrerar ett tellurium (modell av jorden, månen och solen) för att lära eleverna vad dygn, månad och år är.
 • Rymdresan fortsätter
 • Vi gör en utzoomning längre ut i universum, tittar på svarta hål, andra galaxer och vår egen Vintergata. Under resans gång samlar instrument in data om planeter utanför vårt solsystem och vi ser exempel på hur andra planeter skulle kunna te sig. Sedan vänder vi blicken tillbaka mot omloppsbanor runt jorden, där den Internationella rymdstationen finns. Vi dockar med rymdstationen och ser på en film som visar livet ombord.
 • Nödsituation – Packa inför nödutrymning från ISS
  • Eleverna ska packa en nödväska för att överleva. Begränsat utrymme gör att eleverna behöver prioritera. Efter övningen utvärderar vi tillsammans vad som är viktigt.
 • Exoplaneter
  • Nu finns data om flera planeter utanför solsystemet. Eleverna jämför förutsättningarna på exoplaneter med förhållandena på jorden.
 • Resa tillbaka till jorden
  • En resa tillbaks till jorden simuleras. Under resans gång förklaras vad som händer och det finns möjlighet att ställa frågor.
 • Lunch
  • Vi äter lunch i matsalen, som ligger bredvid huvudbyggnaden. Därefter är det lunchrast i ungefär 30 minuter, där eleverna får leka på Flottviks tomt.
 • Förutsättningar för att leva
  • Filmklipp, diskussion och demonstrationer som repeterar förutsättningarna för överlevnad och visar skillnader och likheter mellan internationella rymdstationen och på jorden. Eleverna får testa filtrering och lär sig mer om vattnets kretslopp.
 • Lek utomhus
  • Avslutande lek där eleverna löser uppdrag som repeterar kunskaperna från dagen.
 • Buss tillbaka till skolan
  • Ni åker från Flottvik kl 13.30.

Pedagogisk information 

Vilket syfte har undervisningen? 

Detta är första dagen i äventyren för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Vi börjar med att rikta blicken ut i rymden och studera var jorden finns. Samtal och övningar som ger kunskaper om förutsättningar för liv och överlevnad är också centrala. 

Vilket centralt innehåll ingår? 
NO: 
 • Tyngdkraft. 
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser. Människan i rymden. 
 • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.  
 • Avdunstning, kokning, kon­den­sering. 
 • Enkla observationer och experiment.  
Matematik: 
 • Skala vid enkel förminskning. 
Undervisningens konkreta mål 
 • Ungefärliga storleksförhållanden och avstånd mellan jorden, månen och solen. 
 • Ungefärliga storleksförhållanden och avstånd i resten av solsystemet. 
 • Namn på alla planeter i solsystemet.  
 • Tyngdkraft (gravitation) är en kraft som jorden har. Den gör att jorden drar alla föremål till sig. 
 • Ett rymdskepp som får tillräcklig hastighet hamnar i omloppsbana runt jorden. Jordens gravitation håller kvar den i omloppsbana. Solens gravitation håller jorden i omloppsbana. 
 • Gravitationen är olika på olika himlakroppar. Hur stark gravitationen är beror på himlakroppens massa. 
 • Jorden roterar runt sig själv. Månen roterar runt jorden. Jorden roterar runt solen, samtidigt som månen roterar runt jorden. 
 • Ett dygn är när jorden roterar ett varv runt sin egen axel. 
 • På den sida av jorden som just nu är vänd mot solen är det dag, på den sida som är vänd bort från solen är det natt. 
 • En månad är när månen roterar ett varv runt jorden. 
 • Ett år är när jorden roterar ett varv runt solen. 
 • Jorden har en atmosfär som består av luft. Luften innehåller syre som vi behöver för att överleva. På jorden producerar växterna syre. 
 • För att överleva behöver människor syre, vatten, mat, lagom värme och andra människor. 
 • Vattnets kretslopp består av avdunstning, kondensering och regn/snö. På jorden driver solen och vädersystemen vattnets kretslopp. 
 • På en rymdstation behövs avancerad teknik för att producera syre och vatten att dricka.  
 • Filtrering delar upp en blandning, där smuts (partiklar) fastnar i filtret. Bakterier och virus fastnar inte i ett filter. 
Förslag till efterarbete 
 • Bildvisning och konkreta mål: Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan). 
 • Para ihop bilder och ord: Varje elev har sju lappar med orden: universum, planet, atmosfär, kretslopp, år, månad, dygn. Läraren visar ett foto från dagen. Eleverna ska hålla upp det ord som de tycker passar bäst till bilden. Diskussion följer. En ny bild visas. 
 • Att vara astronaut: Varje elev får föreställa sig hur det skulle vara att vara astronaut. De får lista fem bra och fem dåliga saker. 
 • Att bo på månen: Varje elev får föreställa sig hur det vore att bo på månen. De får rita en bild. Därefter visar de bilden för en kompis och förklarar. Här är några hjälpfrågor till arbetet: 
  • Hur skulle gravitationen vara? 
  • Vad skulle du se på himlen? 
  • Hur skulle du göra för att få luft? 
  • Vad skulle du ha för transportmedel? 
 • Gör ett experiment. Gå in på experimentarkivet.se och välj ett experiment om rymden eller jorden att genomföra i klassrummet.