Temadag: Liv (vårvandring)

Vårvandringen tar avstamp i förändringarna i naturen som kommer med mer solljus. Vilka är förutsättningarna för djur och växter? Vilka djur och växter dyker upp och kommer fram på våren? 

Under vandringen undersöker vi former av liv i vår närhet. Vi ser också på hur människan varit, och är, en del av samspelet i naturen. Spår efter människor sedan forntiden finns på många platser i Rävsta. Vi ser på fornlämningar och funderar över hur landskapet, djurlivet och människornas liv påverkade varandra. 

Idag är det viktigt att vi värnar samspel mellan arter i naturen och stöttar de som behöver hjälp. Eleverna får under dagen vara planetskötare genom att göra en konkret insats som förbättrar livsmiljön för djur eller växter. 

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett den introducerande filmen (ovan).

Busstider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Rävsta gård, så länge vi inte har kommit överens om något annat. Planera resan så att ni ankommer senast kl 9:15. Vi finns på plats från 8:45. Om ni inte har några andra önskemål återkommer vi till Rävsta gård senast 13:30. 

Kläder 

Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder. 

Mat 

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med korv med bröd, ketchup och senap, samt frukt. Ordna detta genom att i god tid kontrollera att ditt kök har fixat detta. De borde känna till detta, men ibland hjälper en påminnelse. Vi rekommenderar en frukt och tre korv med bröd per elev. Vi ordnar med eld.  

Dricka 

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska. 

Hur kommer undervisningen att se ut? 

 • Klassen kommer till Rävsta gård senast 9:15. Vi går igenom lite praktiska detaljer. 
 • Vandring genom skog och ängar. På vägen sker några stopp och aktiviteter. Undervisningen justeras efter väder och hur långt våren kommit, men syftar alltid till att lära ut samma konkreta mål (se längre ned). Tidigt på vandringen, eller direkt, sker en snabbfika/fruktstund. 
 • Planetskötarinsats 
  • Under dagen gör vi tillsammans en insats för att förbättra förutsättningarna för djur eller växter. Det kan t ex vara skapa livsmiljöer som uppsättning av bihotell eller frösådd av blommor och gräs. 
 • Lunch 
  • Mitt på dagen grillar vi korv. Innan dess samlar vi grenar till elden. I samband med lunchen finns fri tid för lek. 
 • Vandring 
  • Vi går tillbaks mot busshållplatsen (eller till din skola om den ligger nära). Vandringen fortsätter i samma stil som innan lunch. 
 • Hemfärd  

Pedagogisk information

Vilket syfte har undervisningen? 

Vårvandringen är andra dagen i äventyren för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag undersöker vi levande saker runt omkring oss, med fokus på djur och växter. Vi pratar också om det djur som kanske syns mest i vår miljö, nämligen människan. Vi undersöker även årstiderna och spanar efter vårtecken.  

Vilket centralt innehåll ingår? 
NO 
 • Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och an­pass­ningar till olika livsmiljöer och årstider. 
 • Djur, växter och svampar i närmiljön. Namn på vanligt förekommande arter. 
 • Samband mellan organismer i eko­system.    
Idrott och hälsa 
 • Lekar och rörelseaktiviteter utomhus. 
 • Allemansrättens grunder.  
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter. 
SO 
 • Utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. 
 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat. 
 • Människans samlande och jakt. 
 • Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, brons­­ålder och järnålder. 

     Undervisningens konkreta mål
     • Varför det blir vår: Vår del av jorden lutar mot solen. Solen är uppe längre och står högre på himlen. 
     • Hur man känner igen våren. Till exempel: 
      • Blomväxter blommar. 
      • Träden får blad igen. 
      • Flyttfåglar kommer tillbaks. Alla fåglar börjar kvittra mer. 
      • Djur som gått i vinterdvala vaknar. 
      • Dagarna blir längre och solen står högre på himlen. 
      • Det blir varmare. 
     • Hur man känner igen växter, djur och svampar: 
      • Växter kan inte röra sig och behöver inte äta. 
      • Djur kan röra sig och måste äta. 
      • Svampar kan inte röra sig och måste äta. 
     • Namn på några vanliga växter och djur i den svenska naturen. 
     • Växter och djur som är typiska vårtecken. 
     • Några anpassningar som växter och djur gör till årstiderna. 
     • Ett exempel på en näringskedja i den svenska skogen. 

     • Hur levde och överlevde människor under jägar- och samlartid? 
     • Hur fick de mat (ätliga växter, jakt, fiske)? 
     • Hur bodde människor? 
     • Vilka verktyg och hjälpmedel fanns? 
     • Hur påverkades naturen av levnadssättet? 
     • Prova någon gammal teknik, t.ex. kasta spjut och tvinna snöre. 
     • Arbete för en hållbar utveckling: 
      • Exempel på små konkreta insatser som kan främja arter och samspel mellan dem. 
      • Att vara planetskötare – vi bidrar till att ta hand om vår planet jorden. 
     • Allemansrättens grunder:  
      • Generellt inte lämna några spår i naturen.  
      • Inte bryta grenar från levande träd, förutom torra grankvistar som är ett undantag.  
      • Låt stora grenar (vindfällen till exempel) på marken vara.  
      • Inte slänga skräp i naturen. Äppelskrutt är okej, så länge den göms undan och de inte är för många (då räknas det som nedskräpning).  
      • Djuren ska lämnas i fred, även insekter och annat smått.  
     • Hänsynstagande och säkerhet i samband med utevistelse. Till exempel:  
      • Hur du undviker grenar i ansiktet.  
      • Att vi delar vatten med varandra.  
      • Inga pinnar i elden. 
      • Ej gå för tätt vid farliga passager i skogen. 
      • Hur vi håller ihop som grupp: 
       • Den/de som går först visar vägen och håller lagom tempo. 
       • Den/de som går sist ser till så att alla är med och peppar de som trötta.  
      • Äta innan man blir hungrig och dricka innan man blir törstig. 
     Förslag till efterarbete
     • Bildvisning och konkreta mål: Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).   
     • Planetskötaraktiviteter på skolan:  
      • Bygg och sätt upp bihotell på skolgården. Tips från video och i textform
      • Skapa sandbäddar för insekter genom att lägga ut sand tillsammans i ett buskage.