Temadag: Liv (höstvandring)

Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett den introducerande filmen (ovan).

Buss och tider

Ni tar er själva med kommunaltrafik till busshållplatsen Rävsta gård. (Råberg, Odensala & Skepptuna får beställd buss). Planera resan så att ni ankommer senast kl 9.15. Vi finns på plats från 8:45. Om ni inte har några andra önskemål återkommer vi till Rävsta gård senast 13:30.

Mat

Till denna dag behöver du som lärare själv ta med korv med bröd, ketchup och senap, samt frukt. Ordna detta genom att i god tid beställa detta till dig och dina elever av ditt skolkök. De borde vara informerade om besöket, men kan ibland glömma bort det. Vi rekommenderar en frukt och tre korv med bröd per elev. Vi ordnar med eld.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.

Kläder

Ta med varma kläder och skor. Vi kommer att vara utomhus hela dagen, oavsett väder.

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är fjärde dagen i äventyren för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag undersöker vi återigen vad det finns för levande ting runt omkring oss, med fokus på djur, växter och svampar. Årstidsväxlingar återkommer vi också till, denna gång med fokus på hösten.

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

NO:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Idrott och hälsa:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska undervisningen lära ut? Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.

NO:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Idrott:

 • Lekar och rörelse i natur­ och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur­ och utevistelser.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

NO:

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Idrott och hälsa:

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Varför det blir höst: Vår del av jorden lutar bort från solen. Solen är uppe kortare och står lägre på himlen.
 • Hur man känner igen hösten. Till exempel:
  • Löv faller.
  • Många växter bär frukt.
  • Svampar växer över marken.
  • Flyttfåglar flyger söderut. Det blir tystare.
  • Djur går i vinterdvala.
  • Det blir kallare.
 • Hur man känner igen växter, djur och svampar:
  • Växter kan inte röra sig och behöver inte äta.
  • Djur kan röra sig och måste äta.
  • Svampar kan inte röra sig och måste äta.
 • Namn på några vanliga växter och djur i svenska naturen.
 • Några växter och djur som är typiska hösttecken.
 • Ett exempel på en näringskedja i den svenska skogen.
 • Allemansrättens grunder:
  • Generellt ska man inte lämna några spår i naturen.
  • Man får inte bryta grenar från levande träd, förutom torra grankvistar som är ett undantag.
  • Man ska låta stora grenar (vindfällen till exempel) på marken vara.
  • Man ska inte slänga skräp i naturen. Äppelskrutt är okej, så länge man gömmer undan dem och de inte är för många (då räknas det som nedskräpning).
  • Man ska låta djuren vara, även insekter och annat smått.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med utevistelse. Till exempel:
  • Hur man undviker grenar i ansiktet.
  • Att man delar vatten med varandra.
  • Att man inte har pinnar i elden.
  • Hur man hanterar pinnar under vandring.
  • Ej gå för tätt vid farliga passager i skogen.
  • Hur man håller ihop som grupp:
   • Den/de som går först visar vägen och håller lagom tempo.
   • Den/de som går sist ser till så att alla är med och peppar de som trötta.
  • Att man äter innan man blir hungrig och dricker innan man blir törstig.

Hur kommer undervisningen att se ut?

 1. Du kommer med din klass till Rävsta gård senast 9:15. Vi går igenom lite praktiska detaljer.
 2. Vandring: Vi börjar gå genom skog och ängar. På vägen sker några stopp och aktiviteter. Exakt vilken undervisning som sker under vandringen beror på de aktuella förhållanden, men syftar alltid till att lära ut samma konkreta mål (ovan).
 3. Tidigt på vandringen, eller direkt, sker en fruktstund.
 4. Lunch: Mitt på dagen grillar vi korv. Innan dess samlar vi grenar till elden. I samband med lunchen finns fri tid för lek.
 5. Vandring: Vi går tillbaks mot busshållplatsen (eller till din skola om den ligger nära). Vandringen fortsätter i samma stil som innan lunch.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Skattjaktspåsen (ifall eleverna gjort skattjakt under dagen)

I klassrummet tejpar eleverna fast sina grejer på rätt plats och gör klart sin 3D-poster.

Bedömningssituationer

 • Dialoger med elever under dagen.
 • När eleverna genomför övningar.
 • Hur eleverna beter sig under dagen.