Temadag: Kolets kretslopp

Kol är den viktigaste byggstenen i allt levande på vår planet och för att det ska finnas liv måste kolatomerna återanvändas i ett kretslopp. En del av kolets kretslopp är när kol har bundits till syre och bildar koldioxid – ökningen av koldioxid i atmosfären handlar alltså om att vi människor har påverkat kolets kretslopp.

Vad gör vi som binder kol? Vad gör vi som frigör kol? Vilka processer i naturen tar upp och friger koldioxid? Vad kan vi göra på liten och stor skala för att minska mängden koldioxid i atmosfären?

Under temadagen Kolets kretslopp får du på ett praktiskt sätt lära dig om förbränning – i kroppen och i bränsle som ved, och om nedbrytning. Det är två viktiga processer i kolets kretslopp. Teknikerna du testar stimulerar kreativitet och experimenterande.

Busstider

Traveller Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Den här dagen är ni på Flottvik eller Näsudden. Bussen hämtar er där och lämnar Sigtuna Naturskola 13:30.

Kläder

Ta med kläder och skor för att vara utomhus (vi kommer att vara utomhus hela dagen).

Mat

Ni tar med lunch från ert kök som ni äter ute eller under tak. Ditt kök har via Måltidsservice informerats om ert besök hos oss och de kommer skicka med lämplig mat i lämpliga behållare. Prata gärna med kökspersonalen senast en vecka innan för att stämma av.

Dricka

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska.

Hur kommer undervisningen att se ut?

 • Klassen kommer till Näsudden/Flottvik ca 8.30
 • Genomgång av dagen och snabbfika
  • Introduktion till kolets kretslopp
 • Tillverkning av produkter med kol i olika former, t ex kolkritor​, biokol​ eller tjära​
 • Undersökning av förbränning: Elda en pinne​
 • Matlagning över öppen eld
 • Lunch
 • Kompost​ – ett exempel på nedbrytning
 • Lek som utvecklar samarbete och utvecklar kunskaper från dagens aktiviteter​
 • Hemfärd

PEDAGOGISK INFORMATION

Vilket syfte har undervisningen?

Kretsloppsdagen är andra dagen i äventyren för årskurs 5 och bygger vidare på kunskaperna om teknikutveckling från medeltidsdagen.

Vilket centralt innehåll ingår?
Biologi
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till natur­bruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. 
Kemi
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
Geografi
 • Jordens naturresurser.
Undervisningens konkreta mål
 • Fotosyntes​ och förbränning
  • Vegetarisk mat som ett sätt att nyttja fotosyntesen för att kroppen ska kunna förbränna
 • Kolets kretslopp som en förutsättning för liv och som en del av mänsklighetens utveckling
 • Kol i kemiska föreningar: Koldioxid​, metan​, olja och andra fossila bränslen
 • Kol i olika former: Kol, diamant, grafit, grafen​
 • Tekniker för att binda eller omvandla kol i olika material
  Förslag till efterarbete

  Välj ett tema för eleverna att arbeta vidare med:

  • Din egen plats i kolets kretslopp
   • Energi​
   • Konsumtion​​
  • Ditt val av energikällor
   • Mat
   • Dryck
   Möjliga bedömningssituationer
   • Dialoger med elever under dagen.
   • När eleverna genomför övningar.
   • Hur eleverna beter sig under dagen.