Temadag: Bushcraft

Hur klarar du dig ute i naturen? Vad behöver du kunna skapa för att du ska må bra?  

Bushcraft handlar om att överleva i naturen, med hjälp av naturen. Denna dag får ni lära er grunder för att klara er utan hjälp från elektricitet, fossila bränslen eller mobiltelefoner. 

Rårakor steks över öppen eld

För att må bra ute behöver du vatten att dricka och mat att äta. Vi letar efter ätbara växter och kanske svampar, undersöker om våra fällor har gett någon fångst och provar matlagning utomhus. Vi testar tekniker för att tillverka saker av material vi hittar ute i markerna.  

När skulle du behöva klara dig ute i naturen? Vad skulle kunna hända? 

För att klara sig under längre tid är det också viktigt att samarbeta – många saker kan vi bara lyckas med tillsammans. Ni kommer få utveckla ert samarbete i klassen genom olika övningar. 

Träd och svampar samarbetar och växer bättre för att de kan dra nytta av vad den andra är bra på. 

Vi människor kan samarbeta med varandra, men vi kan också samarbeta med naturen. Gör vi bra saker för naturen klarar sig arter bättre. Under bushcraftdagen kör vi en lek som skapar nya växtplatser för en spännande svamp. 

Busstider 

Traveller Buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Bussen lämnar Sigtuna Naturskola 13:30. Den här dagen är ni på Näsudden. 

Kläder 

Ta med kläder och skor för att vara utomhus (vi kommer att vara utomhus hela dagen). 

Mat 

Ni tar med lunch från ert kök som ni äter ute eller under tak. Ditt kök har via Måltidsservice informerats om ert besök hos oss och de kommer skicka med lämplig mat i lämpliga behållare. Prata gärna med kökspersonalen senast en vecka innan för att stämma av. 

Dricka 

Eleverna behöver ha med sig egen dricka. Vi rekommenderar en stor vattenflaska. 

Hur kommer undervisningen att se ut? 

 • Klassen kommer till Näsudden ca 8.30
 • Genomgång av dagen och snabbfika
 • Tillverkning av lerprodukter
 • Vandring – nytta av naturen, nytta för naturen!
  • Vi tittar på ätliga växter, fångsttekniker, material från naturen och leker i skogen på ett sätt som hjälper skogen och tränar samarbete
 • Matlagning med hjälp av eld
 • Lunch
 • Testa hantverkstekniker, t ex slipa enbit, trådtillverkning. Om tid finns: prova fler praktiska tekniker och tillverka nyttoföremål, t ex oljelampa eller sugrör.
 • Provsmakning av saft eller te
 • Hämta ut lerprodukter från bränningen
 • Hemfärd

PEDAGOGISK INFORMATION 

Vilket syfte har undervisningen? 

Bushcraftdagen är tredje dagen i äventyren för årskurs 2-3. Den syftar till att exemplifiera och inspirera till friluftsliv.

Att överleva och må bra med hjälp av naturen är grunden i bushcraft. Bushcraft bygger på kunskap om arter och samspel i naturen, både sådant vi kan ha direkt nytta av och sådant som kan inspirera nya tekniker och metoder.   

Under dagen undersöker vi hur människan och naturen kan samspela med avsikt att båda ska leva vidare och må bra – hållbarhet på ett praktiskt och upplevelsebaserat vis. 

Vilket centralt innehåll tas upp?  
NO
 • Djur, växter och svampar i närmiljön. Namn på vanligt förekommande arter
 • Samband mellan organismer i eko­system.   
 • Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumen­ta­tion av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg. 
Idrott och hälsa 
 • Lekar och rörelse aktiviteter utomhus.
 • Allemansrättens grunder. 
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter. 
SO
 • Rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
Undervisningens konkreta mål 
 • Hur klarar människor att överleva i naturen? Vilka kunskaper krävs för att må bra? 
 • Vad kan du äta i naturen? Hur får du mat (ätliga växter, jakt, fiske)? 
 • Prova äldre tekniker och hantverk.
 • Vilka situationer kan leda till att människor behöver klara sig på det som finns i naturen? 
 • Samarbete:
  • Värdet av samarbete för att klara sig längre tid 
  • Utveckla samarbetet i gruppen genom övningar 
  • Samarbete mellan träd och svampar – mykorrhiza 
  • Samarbete mellan människa och naturen 
  • Bidra till att naturen mår bättre – lek i skogen som skogen också har nytta av 
 • Allemansrättens grunder: 
  • Generellt inte lämna några spår i naturen. 
  • Inte bryta grenar från levande träd, förutom torra grankvistar som är ett undantag. 
  • Låt stora grenar (vindfällen till exempel) på marken vara. 
  • Inte slänga skräp i naturen. Äppelskrutt är okej, så länge den göms undan och de inte är för många (då räknas det som nedskräpning). 
  • Djuren ska lämnas i fred, även insekter och annat smått. 
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med utevistelse. Till exempel: 
  • Hur du undviker grenar i ansiktet. 
  • Att vi delar vatten med varandra. 
  • Inga pinnar i elden. 
Förslag till efterarbete

Bildvisning och konkreta mål: Läraren visar foton från dagen och leder samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).