Lektion 1: Liv


 

Allmän information om lektionen

Den här lektionen genomför du själv med din klass på skolan. Du kommer få lärarinstruktioner och material levererat till dig. I lärarinstruktionerna står hur lektionen ska genomföras. Här kan du läsa lärarinstruktionerna.

Lektionen är tänkt att genomföras mellan dag 1 och dag 2 i äventyret för årskurs 2-3.

Här kan du läsa om hur det gick för våra egna burkar med växter i.

 


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktigt mål

Vilket syfte har undervisningen?

Denna lektion ingår tillsammans med heldagarna i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag undersöker vi vad det finns för levande saker runt omkring oss. Vad är liv och vad behöver det för att överleva?

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

NO:

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. (hur dokumentationen görs är upp till läraren)

 

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under lektionen.)

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen ha?

 • Vad finns det för levande saker på jorden?
  • Djur
  • Växter
  • Svampar
  • Bakterier
  • ”Övrigt” (enkla eukaryoter)
 • Vad behöver dessa levande saker för att överleva?
  • Djur och svampar måste äta andra levande organismer för att överleva.
  • Växter behöver inte äta andra levande organismer för att överleva.
  • Växter behöver solljus, luft, vatten och jord för att överleva.
 • Hur gör man en naturvetenskaplig undersökning?
  • Hur man identifierar och samlar in en växt (mossa) från fältet.
  • Hur man planterar en växt.
  • Hur man genomför en undersökning på ett ordnat och systematiskt sätt.
  • Hur man kan jämföra genomförandet och resultatet av en undersökning med andra.
  • Hur man dokumenterar en undersökning (hur detta görs är upp till läraren).

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

Se lärarinstruktionerna.

 

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • Hur eleverna interagerar med filmen.
 • Samtal med eleverna.
 • Det praktiska arbetet.