Lektion 2: Avslutning


Allmän information om lektionen

Tid

Vi från Naturskolan besöker din klass i cirka 60 minuter för att hålla en lektion. Du som lärare förslår två tider för när exakt lektionen ska äga rum: En favorittid och en reservtid ifall favorittiden inte fungerar. Vi besöker ofta flera klasser på samma dag och måste därför kombinera ihop ett schema. Vi meddelar dig den slutgiltiga tiden så fort vi har lyckats sätta ihop schemat för denna dag.

Bestäm några saker

Dela gärna in eleverna i par innan lektionen. Eleverna kommer att behöva pennor.

 

Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är en avslutande lektion i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Lektionen ska ge en återblick på året som har gått och belysa vad våra möten handlade om. Vi gör också en utblick på hur våra nya kunskaper kan användas för att vara ”planetskötare”.

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

NO
 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.

NO

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

SO

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Återblick och sammanfattning
 • Vad lärde sig eleven under mötena med Naturskolan? (exempel)
  • Rymddagen
   • Himmelskropparnas rotation
   • Definition av dygn, år, månad, natt, dag
   • Gravitation påverkan på kroppar
   • Balans och koppling till begreppet kraft
  • Livslektionen
   • Behov av en växt (jord, vatten, luft, sol)
   • Levande varelsers taxonomi (indelning)
  • Vårvandringen
   • Vårtecken
   • Skillnad mellan olika träd
   • Växt- och djurartsbestämning
   • Eldsäkerhet
   • Allemansrätten
  • Forntidsdagen
   • Begreppet forntid
   • Användbara växter och djur
   • Verktyg och tidig teknik
  • Berg, luft & vatten
   • Vattnets olika tillstånd (fast, flytande, gasformad)
   • Berg består av olika mineraler
   • Luft är osynlig men har viktiga egenskaper såsom tryck, mängd, vikt
  • Teknikdagen
   • Begreppen teknik och konst
   • identifikation av teknik i vår vardag
   • konst som använder sig av teknik
   • komponenter inom teknik som t ex kugghjul eller remskivor
   • genomförande av ett teknik-projekt inklusive planering, genomförande och test
  • Höstvandringen
   • Hösttecken
   • Djurens beteende
   • Temperaturens påverkan på ekosystemet
   • Hur man klär sig för kalla dagar
Livspusslet
 • Alla organismer kan klassificeras utifrån olika egenskaper.
  • Andning (syre/koldioxid)
  • Fortplantning (föda, lägga ägg, frön, etc)
  • Habitat
 • Olika organismer påverkas olika av miljöfaktorer
  • Vad en organism mår bra av beror på dess egenskaper och funktioner
  • Organismer trivs oftast bra när miljöfaktorer är så som de har varit de senaste tusentals åren
Utvärdering av livspusslet
 • Organismer som intuitivt inte verkar vara lika kan ändå ha förvånande likheter
 • Vatten är en av de mest gynnsamma miljöfaktorerna
 • Mat behöver alla organismer i någon form
 • vi människor påverkar miljöfaktorerna och påverkar balansen i ekosystemet
 • vi är medansvariga för att ekosystemets känsliga balans upprätthålls

Hur kommer undervisningen att se ut?

Intro

Vad hände under Äventyret? Eleverna återger vad som hände under respektive dagarna.
Eleverna skriver ner en sak från varje dag som de lärde sig (eller kommer ihåg).

Livspusslet

Eleverna delas in i par. Varje par får en utrustningskit bestående av en A4-tavla, ett organism-kort och cirka 20 miljöfaktorer-kort. Därefter tilldelar eleverna miljöfaktorerna till sina organismer utefter hur gynnsamma de är för organismen. Ju mera gynnsam en miljöfaktor är, desto närmare ska den placeras på tavlan. Om en miljöfaktor till och med är skadlig ska den placeras utanför tavlan. Efter cirka 5 min betänketid byter varje par plats med ett annat par och utvärderar deras tavla. Vad är annorlunda? Vad är lika? Vad skulle de göra annorlunda? Om möjlighet finns tar eleverna (eller läraren) bild på varje tavla (som bedömningssituation).

Slutsatser

Med hjälp av eventuellt befintliga kretsloppsburkar och medhavda burkar åskådliggörs (i gruppdiskussion) vad som krävs för att något ska kunna leva. Gemensamma egenskaper för allt liv och vad som skiljer de olika organismernas behov åt diskuteras.

Vikten av vår roll som “planetskötare” upptäcks förhoppningsvis av eleverna och vi tar fram några exempel på vad det innebär rent praktiskt.

Eventuell frågestund.

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • Eleverna antecknar vad de kommer ihåg från respektive dag
 • Resultatet livspusslet på parens whiteboard-tavla kan fotograferas för att utvärderas vid ett annat tillfälle