Dag 6: Teknik

Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen kan ni titta på ”Fyra svåra ord” (ovan).

Busstider

Ni tar er själva till Valstakonst med SL-buss eller till fots. Det är gamla simhallen bredvid vattentornet. Vi möter er där. Planera resan så att ni ankommer cirka 8:45-9:00. Ni blir klara hos oss cirka kl 13.00. Vi rekommenderar att planera resan med Resrobot och måladressen Bragegatan 11 då denna resplanerare tar bra hänsyn att det ofta är snabbare att gå än att åka buss. Skepptuna, Odensala och Råberget hämtas av en buss som Naturskolan beställer.

Kläder

Delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder för detta. Kom ihåg att det kan vara kallt och regnigt under den här årstiden!

Mat

Ni får lunch i Sagaskolans matsal. Maten följer specifikationerna som föräldrarna har angett till MatEnheten. Josefinaskolan och Väringaskolan har speciella överenskommelser.

Mellanmål

Det finns tid för mellanmål under dagen, men du bestämmer själv om du vill att dina elever ska ta med sig något hemifrån.

Vatten

Dricksvatten finns på plats, men det finns inga glas så eleverna måste ta med vattenflaskor.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Bestäm några saker

Om några elever kommer att fotografera, bestäm vilka. Eleverna kommer att arbeta i par under delar av dagen – bestäm vilka (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är femte dagen i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag riktas blicken mot något som numera finns nästan överallt på jordklotet, på gott och ont. Nämligen teknik.

Vilka långsiktiga mål ska eleverna sträva mot?

Teknik:

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas?

Teknik:

 • Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
 • Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.
 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till?

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett välutvecklat sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.
     Eleven undersöker tekniska lösningar och beskriver på ett välutvecklat sätt hur några delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
     Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett väl genomarbetat sätt. I arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen är väl synliggjord.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

Eleven ska…

 • Förstå vad begreppet teknik betyder (hjälpmedel/uppfinning), och hur teknik har en funktion och är något som skapas.
 • Förstå skillnaden mellan teknik och konst. Förstå hur teknik kan användas inom konst.
 • Kunna använda tekniska begrepp om sina egna konstruktioner.
 • Kunna göra egna konstruktioner med olika material.
 • Kunna koppla olika komponenter till en helhet.
 • Kunna testa och förbättra egna konstruktioner och använda begrepp som beskriver effektivitet.
 • Förstå hur man som exempelvis ingenjör kan arbeta med teknik vuxenlivet.
 • Förstå hur ett företag kan arbeta med teknik.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi håller till i en lokal inne på före detta Valsta Simhall. Vi inleder dagen med en skattjaktsövning om vad teknik och uppfinningar är. Sedan undersöker vi tid och möjligheten att ”frysa tid” med hjälp av fotografering. Därefter går vi till Valstaskolans matsal för att äta lunch. Resten av dagen ägnar vi åt att bygga egna kameror.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Bygg något mer

Gå in på www.experimentarkivet.se, klicka på ”Teknik” och välj något att bygga i klassen.

Bedömningssituationer

Flera moment längs dagen när läraren kan se hur eleverna hanterar ett praktisk problem. Dagen innehåller också “hands on”-arbete där eleverna i par kan testa, bygga, jobba med material och förbättra sin egen konstruktion.