Dag 4: Berg, luft och vatten

Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett den introducerande filmen (ovan).

Busstider

En beställd buss hämtar dig och din klass på skolan 08:15. Ni är tillbaks på skolan cirka 14:00. Det kan hända att du samåker med en annan klass från din skola. För eventuella frågor till bussbolaget Traveller buss ring trafikledningen på 076-7629900.

Kläder

Raster och delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder och skor för att vara utomhus (även om det regnar).

Mat

Ditt skolkök vet om att ni åker och har (förhoppningsvis) tänkt ut lämplig lunch att ta med. Prata dock för säkerhets skull med kocken senast en vecka innan för att se att det inte har fallit mellan stolarna. Friskolor behöver själva informera sina skolkök.

För att du som lärare ska slippa ta med stora behållare med mat är ett tips att eleverna tar med tomma matlådor hemifrån, som de sedan fyller med mat i matsalen på morgonen.

Bestick, tallrikar, glas och vatten finns här.

Det är bra om eleverna tar med sig en vattenflaska som de gärna kan fylla på i våra vattenautomater. Det finns ett fåtal muggar att låna för glömska elever.

Din roll under dagen

Vi behöver hjälp av dig att vakta eleverna under rasterna (då behöver vi återställa lokalerna). I undervisningen är du när som helst välkommen att delta, det är bara uppskattat.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Bestäm några saker

Om några elever kommer att fotografera, bestäm vilka. Eleverna kommer att arbeta i samma par under hela dagen – bestäm vilka (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är fjärde dagen i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag har turen kommit till berg, luft och vatten. Vad består det av? Vad har det för egenskaper?

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket. Det som är grått ingår inte alls under dagen.)

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse. Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras. Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser. Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft. Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder. I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Luft:
  • Luft är en blandning av gaser. Luft består av kvävgas och syrgas och en liten del andra gaser, däribland vattenånga.
  • Luft är genomskinligt.
  • Luft är något/det tar plats/det har volym.
  • Luft väger.
  • Luft trycker.
  • Vakuum är när det inte finns någon luft.
  • Luft i rörelse är detsamma som vind.
  • Packar man mycket luft i något, vill luften fly ut därifrån om den kan (luft rör sig alltid från högt till lågt tryck). Detta kan fungera som raketbränsle.
 • Vatten:
  • Vatten finns i tre former: fast form (vattenis/is), flytande form (flytande vatten) samt gasform (vattenånga).
  • Vad det heter när vatten övergår från en form till en annan, och varför det sker:
   • Smältning: När is blir flytande vatten. Sker vid upphettning.
   • Avdunstning: När flytande vatten blir vattenånga. Sker vid upphettning, men också i rumstemperatur..
    • Kokning: Också när flytande vatten blir vattenånga, men när det är så varmt att det även sker inuti i vattenmassan i stället för bara vid ytan.
   • Kondensering: När vattenånga blir flytande vatten. Sker vid nedkylning.
   • Stelning/frysning: När flytande vatten blir is. Sker vid nedkylning.
  • Luften trycker alltid på vattnet. Det är svårt att se, eftersom vattnet knappt trycks ihop..
  • Det är inte bara temperaturen som påverkar vilken form vatten har, även lufttrycket gör det. Ju högre lufttryck – ju lättare fryser vatten. Ju lägre lufttryck – ju lättare avdunstar eller kokar det.
 • Berg:
  • Berg, stenar och sandkorn består av samma sak – berg.
  • Berg består i sin tur av olika mineral. Det finns runt 4 000 olika mineral.
  • Jord är berg blandat med annat, till exempel döda växter.
  • Stora berg och berggrunder bryts sönder av väder och vind och på så sätt bildas stenar och sandkorn.
  • Hur sandkorn kan sorteras efter storlek.
  • Hur sandkorn kan sorteras efter vilka mineral de består av.
  • Hur jord kan delas upp i sina beståndsdelar genom att blanda det med vatten.
 • Naturvetenskapliga undersökningar (experiment):
  • De olika delarna i en naturvetenskaplig undersökning: (1) hypotes, (2) undersökning, (3) slutsats.
  • Att dokumentera en naturvetenskaplig undersökning med fotografier.
  • Att jämföra sina resultat med andras.
  • Att samarbeta.
  • Att dra slutsatser utifrån en naturvetenskaplig undersökning.

Hur kommer undervisningen att se ut?

Du kommer med din klass (eventuellt tillsammans med en till klass från din skola) till Flottvik runt klockan 8:40. Ett kort välkomnande sker. Dagen är sedan indelad i tre stationer (vatten, luft och berg) – två innan lunch och en efter. Undervisningen sköts av Naturskolans personal, men du är alltid välkommen att delta (eller ta över) när du vill – det är bara trevligt.

 • Vatten: Vi går in i huvudbyggnaden för experiment om vatten. Undervisningen skiftar mellan experiment som eleverna genomför i sina par, och demonstrationer.
 • Luft: Vi går in i matsalen för experiment om vatten. Undervisningen skiftar mellan experiment som eleverna genomför i sina par, och demonstrationer.
 • Berg: Vi går ner till stranden och samlar sandkorn, som vi sedan sitter vid bänkbord utomhus och sorterar.
 • Rast: Efter den första stationen på förmiddagen är det rast. Då måste eleverna vara utomhus (på Flottviks stora tomt) och du behöver vara rastvakt.
 • Lunch: Efter den andra stationen äter vi lunch i matsalen, som ligger bredvid huvudbyggnaden. Därefter är det lunchrast i ungefär 30 minuter, även den utomhus. Även här behöver du vara rastvakt.

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Genomför ett experiment

Gå in på www.experimentskafferiet.se och välj ett experiment om berg, luft eller vatten att genomföra med klassen. Repetera ett ni gjorde under dagen, eller gör ett nytt.

Bedömningssituationer

Vilka bedömningssituationer kommer att finnas?

 • När eleverna genomför undersökningar.
 • När eleverna diskuterar med sin partner under genomförandet av undersökningar.
 • När eleverna diskuterar med andra i klassen eller läraren under genomförandet av undersökningar.
 • Efterarbetet.