Biosfär i en burk (Del 1).

Modell av Jorden : ett stängt ekosystem !

2015-02-23. Burk#1.
2015-02-23. Burk#1.

 

 

Den burken  (BURKEN #1 ) planterades den 17:e februari 2015.
Den är 6 dagar gammal!
Den har två typer av mossa, skogsjord och grus. Några vattendroppar tillsattes innan man stängde burkslocket. Ljuset kommer från fönstret och gaser (syre, koldioxid och kvave) är i balans i burken.

 

 

 

 

 

Den burken har också miniatyrer av människor för att den är en modell av jorden. Den här är, som jorden, en stängd biosfär eller ekosystem. Den kan klara sig en lång tid, och det är vad vi vill att undersöka med experimentet.