Biosfär i en mugg. Stänga muggarna efter 7 månader.

Jamförelse av muggar längs tiden (från dag 1 till 7 månader efter).
[Klick här för större storlek 1] Bilden visar en jamförelse av muggarna längs tiden (från dag 1 till 7 månader efter).

Det är hur våra stänga muggarna ser ut efter 7 månader! Den röda muggen lever förtfarande. Om ni kommer att ihåg, röd muggen inehåller: Grus+ Skogsjord + blandining av mossor. Andra muggar hade lite mindre tur(med blommjord och med fil och mossa). Den blåa muggen växte men död efter. Blå muggen hade grus, blommjord och en bländing av mössor.