Välkommen till Sigtuna Naturskola!

Sigtuna Naturskola är ett verksamhetsstöd för utbildning och kunskap om hållbar utveckling, naturvetenskap, friluftsliv, teknik och historia. Skolan grundades 1985 och har under senare år vuxit till att erbjuda alla kommunens skolor temadagar och andra former av undervisning. Sigtuna Naturskola är kostnadsfri för alla kommunens skolor. Den erbjuder undervisning för elever såväl som fortbildning för pedagoger. Skolan bedriver också forskningsprojekt i samarbete med myndigheter, universitet och högskolor där elever blir delaktiga i projekt som oftast är kopplade till Mälarområdets ekologi. Läs mer >>


Vi finns på Instagram:Sigtuna naturskola är en del av Sigtuna kommun