Lärarlista


På denna sidan finns alla klasser som är anmälda till något av Sigtuna Naturskolas äventyr. Här kan du som lärare se vilka datum just din klass ska komma till oss.

Du kan klicka på kolumnernas rubriker för att sortera tabellen enligt dina önskemål (t ex efter ”Skola”).

Årskurs 2-3Årskurs 5
D4: Berg, Luft & Vatten, D5: Höstvandring, D6: Teknik, D7: Avslutningslektion

Datumskolumnerna: D1: Evolution, D2: Teknikutveckling, D3: Energi