Dag 6: Teknik


 

 

 

Allmän information om dagen

Förarbete

Innan dagen ska eleverna ha sett den introducerande filmen (ovan). Om ni vill kan ni även titta på ”Fyra svåra ord” (ovan).

Busstider

Ni tar er själva med SL-buss till busshållplats Märsta centrum eller Kulturtorget. Vi möter er på torget mellan Willys och ICA. Här kan du se en karta över hur du går från busshållplatsen Märsta station till torget. Här kan du se en karta över hur du går från busshållplatsen Kulturtorget till torget. Planera resan så att ni ankommer mellan kl. 8:45 och 9.00. Dagen slutar 13:30.

Kläder

Delar av undervisningen sker utomhus, så ta med kläder för detta. Kom ihåg att det kan vara kallt och regnigt under den här årstiden!

Mat

Ni får lunch på plats. Maten följer specifikationerna som läraren har angett via sina inställningar.

Mellanmål

Det finns tid för mellanmål under dagen, men du bestämmer själv om du vill att dina elever ska ta med sig något hemifrån.

Vatten

Dricksvatten finns i konsthallen. Men ta gärna med vattenflaskor, eftersom muggar inte finns.

Fotografera

Som dokumentation av dagen rekommenderar vi att du eller några av eleverna fotograferar, för att efteråt kunna titta på bilderna och repetera.

Bestäm några saker

Om några elever kommer att fotografera, bestäm vilka. Eleverna kommer att arbeta i par under delar av dagen – bestäm vilka (vid ojämna par går det bra att det blir en grupp med tre).

 


Pedagogisk planering

Syfte och långsiktiga mål

Vilket syfte har undervisningen?

Detta är femte dagen i äventyret för årskurs 2-3, som går ut på att eleven ska ta reda på vad som finns i den omgivande naturen. Idag riktas blicken mot något som numera finns nästan överallt på jordklotet, på gott och ont. Nämligen teknik.

 

Vilka förmågor ska eleverna utveckla?

Teknik:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Använda teknikområdets begrepps och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll

Vilket centralt innehåll ska behandlas? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman­fogas.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

 

Kunskapskrav

Vilka kunskapskrav ska eleverna nå upp till? (Det som dessutom ingår i bedömningssituationer är understruket.)

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentioner i arbetet till viss del är synliggjord.

 

Undervisning och konkreta mål

Vilka konkreta mål kommer undervisningen att ha?

 • Förstå vad begreppet teknik betyder (hjälpmedel), och hur teknik har en funktion och är något som skapas.
 • Förstå skillnaden mellan teknik och konst.
 • Kunna använda tekniska begrepp om sina egna konstruktioner.
 • Kunna göra egna konstruktioner med olika material.
 • Kunna koppla olika komponenter till en helhet.
 • Kunna testa och förbättra egna konstruktioner och använda begrepp som beskriver effektivitet.
 • Förstå hur olika material och teknik kan användas i konsten.
 • Förstå hur utvecklingen av teknik har haft inflytande på konsten (t.ex. fotografering, som ursprungligen utvecklades som en ren teknisk uppfinning).

 

Hur kommer undervisningen att se ut?

Vi möts utanför Märsta konsthall där vi inleder dagen med en skattjaktsövning om vad teknik och uppfinningar är. Kvar utomhus undersöker vi tid och möjligheten att ”frysa tid” med hjälp av fotografering. Sedan går vi in i Märsta konsthall och lär oss mer om hur kameran och dess komponenter fungerar. Vi tittar också på hur ögat fungerar och gör ett besök inuti en stor camera obscura. Därefter är det dags för lunch och lunchrast. Eftermiddagen börjar med att en konstpedagog guidar i konsthallen och fortsätter med att eleverna bygger egna kameror.

 

Efterarbete

Här är förslag på hur du som lärare kan efterarbeta dagen:

Bildvisning och konkreta mål

Visa foton från dagen och led samtidigt en diskussion som syftar till att undervisa de konkreta målen (se ovan).

Bygg något mer

Gå in på www.experimentskafferiet.se, klicka på ”Teknik” och välj något att bygga i klassen.

 

Bedömningssituationer

Flera moment längs dagen när läraren kan se hur eleverna hanterar ett praktisk problem. Dagen innehåller också “hands on”-arbete där eleverna i par kan testa, bygga, jobba med material och förbättra sin egen konstruktion.